İstanbul'un Teneke Mahalleleri | Egemen Yılgür

E 418 | Bu bölümde Egemen Yılgür ile 19. yüzyılın son çeyreğindeki kitlesel göç hareketlerinin yarattığı konut talebiyle eş zamanlı olarak yaygınlaşmaya başlayan teneke mahalleleri üzerine yürüttüğü araştırmaları üzerine sohbet ettik. Bomonti, Nişantaşı ve Kumkapı'daki teneke mahalleleri temelinde, bu mekânsal odakların oluşumuna yol açan toplumsal ve siyasi süreçleri inceledik; göç ve kent yoksulluğu bağlamında farklı toplumsal gruplara mensup mahalle sakinlerinin birbirleriyle ve devletle olan ilişki ve gerilimlerini, sosyal mobilite imkânlarını ve kent deneyimlerini detaylandırdık. https://www.ottomanhistorypodcast.com/2019/07/teneke-mahallesi.html Egemen Yilgür Doktora derecesini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Genel Sosyoloji ve Metodoloji programından, "Geç-Peripatetik Roman Tütün İşçilerinde Ücretli İstihdam ve Politikleşme Deneyimleri" başlıklı teziyle aldı. Halen Beykoz Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde öğretim üyesidir. Can Gümüş Boğaziçi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü'ndeki doktora çalışmalarına, geç Osmanlı dönemi kentlerinde halk sağlığı ve kentleşme ilişkisini incelediği araştırmasıyla devam ediyor. Yapım ve Yayın Bölüm No: 418 Yayınlanma Tarihi: 6 Temmuz 2019 Kayıt Yeri: Istanbul, Türkiye Ses Editörü: Taylan Güngör Müzik: "Turkish Lady Face" by The Underscore Orkestra Görseller ve Kaynakça Egemen Yilgür'ün müsaadesiyle https://www.ottomanhistorypodcast.com/2019/07/teneke-mahallesi.html


Ottoman History Podcast