II. Meşrutiyet'te Kitle Hareketi, Boykotlar ve Milliyetçilik | Y. Doğan Çetinkaya

E 410 | Ottoman History Podcast'in bu bölümünde Doğan Çetinkaya ile 1908 - 1914 yılları arasında Osmanlı İmparatorluğu'nda ortaya çıkan boykot hareketlerine odaklanarak, II. Meşrutiyet dönemindeki kitle hareketi mefhumunu, toplumsal sınıfların siyasal alandaki yeni rollerini, Müslüman-Türk milliyetçiliğin aşağıdan toplumsal bir olgu olarak gelişimini ve Osmanlı toplumsal ve siyasal ikliminde bu kısa zaman zarfında ortaya çıkan dönüşümleri ve kırılmaları konuştuk. https://www.ottomanhistorypodcast.com/2019/04/ii-mesrutiyette-kitle-hareketi.html Y. Doğan Çetinkaya Doktora derecesini Hollanda'nın Leiden Üniversitesi'nden aldı. Halen İ.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde öğretim üyesidir. Tarih Vakfı Başkan Yardımcılığı ve Türkiye ve Ortadoğu Forumu Vakfı (Özgür Üniversite) yönetim kurulu görevlerini yürütüyor. Tarih Vakfı Yurt Yayınları ve Toplumsal Tarih dergisi yayın kurulu üyesidir. Önder Eren Akgül Georgetown University Tarih bölümünde doktora öğrencisi. Doktora tezini İzmir ve kırsal artalanının 19. yüzyıl boyunca ve 20. yüzyıl başında geçirdiği sosyal ve ekolojik dönüşüm üzerine hazırlıyor. Yapım ve Yayın Bölüm No: 410 Yayınlanma Tarihi: 17 Nisan 2019 Kayıt Yeri: Istanbul, Türkiye Ses Editörü: Önder Eren Akgül Müzik: Istanbul'dan Ayva Gelir Nar Gelir - Azize Tozem and Sari Recep Görseller ve Kaynakça Y. Doğan Çetinkaya'un müsaadesiyle https://www.ottomanhistorypodcast.com/2019/04/ii-mesrutiyette-kitle-hareketi.html


Ottoman History Podcast